Siste turneringer ratet

2015

Dato
Ant.
Turneringer
Antall delt.
Lynrating 31/12-15
Hurtigrating 31/12-15
1
Julelynsjakk 15 runder monrad
52
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-8
26
1
HÝstens 12-runder konrad
27
1
Lynsjakk 15 runder monrad
12
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-7
23
1
Hurtigsjakk - ratingjakt
35
1
Lynsjakk 15 runder monrad
10
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-6
9
1
Lynsjakk 15 runder monrad
15
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-5
28
1
Hurtigsjakk 5 runder monrad
30
1
Lynsjakk 15 runder monrad
11
1
Konrad 8 runder monrad
17
1
Lynsjakk 15 runder monrad
10
1
Lynsjakk 15 runder monrad
14
1
Lynsjakk 15 runder monrad
9
1
Lynsjakk 15 runder monrad
9
1
Lynsjakk 15 runder monrad
10
1
Lynsjakk dobbel berger
7
1
Lynsjakk 15 runder monrad
9
1
Lynsjakk 15 runder monrad
8
1
Hurtigsjakk 3 runder
4
1
Lynsjakk 15 runder monrad
9
1
Konrad 5 runder monrad
9
1
Konrad 8 runder monrad
15
1
Lynsjakk 15 runder monrad
12
1
Lynsjakk 15 runder monrad
9
1
Konrad 8 runder monrad
10
1
Lynsjakk 15 runder monrad
10
1
Lynsjakk 15 runder monrad
10
1
Lynsjakk 15 runder monrad
15
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-4
29
2
Lynsjakk 15 runder monrad+berger
23+5
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-3
26
1
Lynsjakk 15 runder monrad
13
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-2
28
1
Klubbmesterskap i lynsjakk
23
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-1
26

2014

Dato
Ant.
Turneringer
Antall delt.
Lynrating 31/12-14
Hurtigrating 31/12-14
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-8
21
1
Julelynsjakk
48
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-8
21
1
Lynsjakk 15 runder monrad
9
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-7
26
1
Lynsjakk 15 runder monrad
19
1
Lynsjakk 15 runder monrad
17
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-6
18
2
Lynsjakk 15 runder monrad + berger
13+5
2
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-5 + lynsjakk dobbel berger
29+4
2
Hurtigsjakk + lynsjakk berger
21+5
2
Lynsjakk 15 runder monrad + berger
26+5
1
Lynsjakk 15 runder monrad
14
1
Lynsjakk 15 runder monrad
12
1
Lynsjakk 6x berger
7+4+4+4+4+4
1
Lynsjakk 15 runder monrad
10
2
Lynsjakk 15 runder monrad + berger
10+4
1
Lynsjakk 15 runder monrad
10
1
Lynsjakk 15 runder monrad
14
1
Lynsjakk 15 runder monrad
17
1
Lynsjakk 15 runder monrad
20
2
Lynsjakk 15 runder monrad+Berger
21+8
1
Lynsjakk 15 runder monrad
24
2
Lynsjakk 15 runder monrad+Berger
21+5
2
Lynsjakk 15 runder monrad+Berger
19+6
2
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-4 + Lynsjakk berger
26+5
2
Lynsjakk 15 runder monrad+Berger
27+9
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-3
28
2
Lynsjakk 15 runder monrad + Berger
27+6
2
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-2 + Lynsjakk berger
24+5
1
Klubbmesterskapet i lynsjakk
29
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-1
27
1
Lynsjakk 15 runder monrad
22

2013

Dato
Ant.
Turneringer
Antall delt.
Lynrating 31/12-13
Hurtigrating 31/12-13
1
Lynsjakk 15 runder monrad
43
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-8
22
1
Lynsjakk 15 runder monrad
18
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-7
17
2
Lynsjakk 15 runder monrad + Berger
19+6
1
Lynsjakk 15 runder monrad
19
2
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-6 + Lynsjakk berger
7+6
2
Lynsjakk 15 runder monrad + Berger
13+6
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-5 + Lynsjakk berger
20+6
3
Lynsjakk 15 runder monrad + 2x Berger
19+4+4
2
2x Berger
5+5
1
Lynsjakk 15 runder monrad
15
1
Lynsjakk 15 runder monrad
13
2
Lynsjakk 15 runder monrad + lynsjakk berger
17+6
3
3x Berger
7+8+5
1
Lynsjakk 15 runder monrad
9
1
Lynsjakk 15 runder monrad
17
1
Lynsjakk 15 runder monrad
13
2
Lynsjakk 15 runder monrad + lynsjakk berger
11+6
2
Lynsjakk 15 runder monrad + lynsjakk berger
17+6
1
Lynsjakk 15 runder monrad
17
1
Lynsjakk 15 runder monrad
17
3
Lynsjakk 15 runder monrad + 2x lynsjakk berger
10+4+4
1
Lynsjakk 15 runder monrad + lynsjakk berger
21+8
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-4 + Lynsjakk berger
22+8
1
Lynsjakk berger
5
2
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-3 + Lynsjakk berger
18+5
2
Lynsjakk 15 runder monrad + lynsjakk berger
22+5
2
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-2 + Lynsjakk berger
21+8
1
Lynsjakk berger
4
3
Klubbmesterskapet i lynsjakk, gr A, B og C
31
1
Lynsjakk 15 runder monrad
20
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-1
22

2012

Dato
Ant.
Turneringer
Antall delt.
Lynrating 31/12-12
Hurtigrating 31/12-12
2
Julelynsjakk + Lynsjakk berger
30+8
3
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-8 + Lynsjakk 2x berger
19+6+4
2
Lynsjakk 2x berger
6+6
3
Lynsjakk 15 runder monrad + 2x berger
17+4+4
2
Lynsjakk 15 runder monrad + berger
19+6
3
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-7 + Lynsjakk 2x berger
19+6+6
3
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-6 + Lynsjakk 2x berger
18+6+6
2
Lynsjakk 15 runder monrad + berger
19+6
2
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-5 + Lynsjakk dobbel berger
19+4
1
Hurtigsjakk
12
2
Lynsjakk, berger x2
10+15
2
Lynsjakk, berger x2
8+7
3
Lynsjakk, berger x3
4+4+4
2
Lynsjakk, berger x2
10+10
2
Lynsjakk, berger x2
11+6
1
Lynsjakk 15 runder monrad
10
1
Lynsjakk 15 runder monrad
12
1
Lynsjakk 15 runder monrad
13
2
Lynsjakk 15 runder monrad + 1x berger
15+6
1
Hurtigsjakk
15
3
Lynsjakk, berger
4+4+4
1
Hurtigsjakk
16
1
Lynsjakk 15 runder monrad
20
1
Lynsjakk, berger
4
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-4
17
1
Lynsjakk 15 runder monrad
20
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-3
16
3
Lynsjakk 15 runder monrad + 2x berger
20+4+4
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-2
21
3
Klubbmesterskapet i lynsjakk, gr A, B og C
33
1
Klubbmesterskap i hurtigsjakk-1
20

2011

Dato
Ant.
Turneringer
Antall delt.
Lynrating 31/12-11
2
Julelynsjakk 15 runder monrad + berger
34+10
2
Klubbmesterskapet i hurtigsjakk-8 + lynsjakk berger
19+7
Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 10/11, 1x lynsjakk 10/11, 2x lynsjakk 24/11
Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 13/10, 1x lynsjakk 27/10
Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 8/9, 1x lynsjakk 22/9
3x lynsjakk 25/8
3x lynsjakk 7/7, 4x lynsjakk 14/7
Lynsjakkturnering 9/6
To lynsjakkturneringer 12/5 og 1x 19/5, 2x 26/5
Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 7/4, lynsjakk 28/4
Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 10/3, lynsjakk 24/3
Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 10/2, lynsjakkturnering 10/2 OG 24/2
Lynsjakk 6/1, hurtigsjakk 13/1, Klubbmesterskapet i lynsjakk 27/1

Tidligere


1991

Dato
Ant.
Turneringer
Antall delt.
2
Lynsjakk berger x2
5+4